Det er lagt ut brukerveiledning både for søker av ytelsen (arbeidstaker) og for godkjenner av ytelsen (nærmeste leder). Her får du bistand både til hvordan man søker og godkjenner, og hva slags type informasjon som må fylles inn for at søknaden kan behandles.

Den som søker om en ytelse:

Gå til søk om pensjon, velg aktuell ytelse og deretter knappen "søk om ...... " for å logge inn. Når du er logget inn trykker du på menyvalg "mine søknader" og "søk om pensjon" velg den ytelsen du ønsker å søke om. Legg inn den informasjonen som etterspørres, og send skjema til nærmeste leder.

Den lederen som skal godkjenne søknaden:

Åpne lenke oversendt i e-post. Dersom søknaden godkjennes, fyll inn informasjon som etterspørres. Ved å godkjenne går søknaden videre til pensjonskassen for behandling. Dersom den ikke godkjennes, går det melding tilbake til søker.

Support

Dersom dere har problemer, eller noe ikke fungerer som det skal, må dere ta kontakt med oss enten på e-post; pensjonskassen@sandnes.kommune.no eller på tlf. 51 33 54 91.