De som ikke har oppgitt e-post adresse vil få lønnsslippen via Digipost eller Altinn. Dersom posten ikke blir åpnet i Altinn, blir lønnsslippen sendt via vanlig ordinær post.