Dette er det nye styret:

  • Arne Oftedal, AP (leder)
  • Heidi Bjerga, SV
  • Elisabeth Stene, FRP
  • Ole Jacob Olsnes, uavhengig medlem
  • Kjell Ove Karlsson, medlemsoppnevnt
  • Wenche Pedersen, medlemsoppnevnt (nestleder)