Minstepensjonen for enslige i folketrygden (NAV) vil øke med 4 000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5 000 fra 1. juli 2021. Økningen i minstepensjonen skal samordnes med utbetalinger fra offentlig tjenestepensjon. 

Ikke alle får økt pensjon 

Noen vil få redusert utbetaling fra pensjonskassen, samtidig vil de aller fleste få en økt samlet utbetaling i alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden (NAV). Det er de som er enslige alderspensjonister med minstepensjon fra folketrygden (NAV) og som har full opptjening hos pensjonskassen, som kan oppleve å ikke få økt samlet utbetaling. 

Det er fordi samordningsfradragene i tjenestepensjonen vil øke om lag like mye som utbetalingen fra folketrygden (NAV), slik at den samlede utbetalingen fra folketrygden (NAV) og pensjonskassen ikke blir høyere enn tidligere. 

Du vil få beskjed fra oss om hva endringene betyr for deg 

Vi har fått oversikt fra NAV over hvilke av våre medlemmer som er omfattet av endringen. Er du en av de som påvirkes, vil du få et brev fra oss som sier hva det betyr for deg.