Disse tilleggene går til fradrag i tjenestepensjonen etter reglene i samordningsloven.

Dette vil medføre endring i ytelsen fra pensjonskassen for enslige pensjonister som har minste pensjonsnivå. Pensjonskassen foretar omregningen i august, og betaler ut nytt beløp fra og med september måned.