Grunnbeløpet i folketrygden styrer reguleringen av pensjonene. Grunnbeløpet økes årlig med virkning fra 1. mai. 

Uførepensjoner og etterlattepensjoner får en inntektsøkning på 3,07 %. Alderspensjon under opptjening blir også regulert med 3,07 %. Dette tilsvarer en årlig økning på 3,20 %.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 %. Dette tilsvarer en økning på 2,30 %, og en årlig økning på 2,43 %,

For alderspensjoner øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,38 %. Dette tilsvarer en årlig økning på 2,54 %.

Noen alderspensjonister kan få nedgang i pensjonen fra pensjonskassen. Dette skyldes at minstenivået i folketrygden reguleres bedre enn ordinær alderspensjon.

Pensjonskassen foretar reguleringen i juni måned, og betaler ut nytt månedsbeløp fra og med juli måned, sammen med eventuell korrigering fra 01.05.19.