Pensjonistenes organisasjoner har levert en felles protokolltilførsel til årets trygdeoppgjør der de henviser til etterreguleringen i 2021. Stortinget skal ta en endeling stilling til trygdeoppgjøret i juni i forbindelse med stortingsmeldingen "Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonistenes inntektsforhold".

På grunnlag av dette vil pensjonskassens pensjonsregulering for 2022 foretas til høsten, i påvente av stortingets endelige stilling til trygdeoppgjøret.