På alderspensjon, AFP og etterlattepensjon blir det trukket skatt 11 måneder i året, der desember måned er trekkfri.

Uførepensjon blir skattlagt slik som lønn og skattetrekket blir derfor gjort på samme måte som for lønnsmottakere. Det vil si at du blir trukket skatt 10 1/2 måned i året, der juni måned er trekkfri og det blir trukket halv skatt i desember.

Hvis du ønsker det kan du trekke full skatt i de månedene som er trekkfrie, vennligst ta da kontakt med oss i pensjonskassen.