Tidligere i høst ble det kjent av NAV har gjort feil vedtak i flere saker for mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Feilen har skjedd i saker der personer har oppholdt seg i land i EU og EØS mens de har mottatt ytelsen.

Feilen kan også ha betydning for personer som har mottatt uførepensjon fra pensjonskassen. Årsaken er at pensjonskassen som hovedregel samordner med NAV sitt vedtak.

Vi oppfordrer personer som på grunn av dette har fått endret vedtak fra NAV om å ta kontakt med oss. Vi vil da sjekke om dette har hatt betydning for din utbetaling av pensjon fra pensjonskassen.