Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

 

Utbetaling av pensjon i 2024
Januar12.01.2024
Februar12.02.2024
Mars12.03.2024
April12.04.2024
Mai10.05.2024
Juni12.06.2024
Juli12.07.2024
August12.08.2024
September12.09.2024
Oktober11.10.2024
November12.11.2024
Desember12.12.2024

 

Skattetrekk på pensjon

Sandnes kommunale pensjonskasse innhenter årets skattekort fra Skatteetaten.

Ved beregning av skattetrekk på pensjon er det som regel prosenttrekk som brukes, og ikke tabelltrekk. Du må selv kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

 

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

Januar til november: Vanlig skattetrekk

Desember: Ikke skattetrekk

 

Skatt for uførepensjon

Januar til mai, og fra juli til november: Vanlig skattetrekk

Juni: Ikke skattetrekk

Desember: Halvt skattetrekk

 

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.