Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned. Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni.
Pensjonen i juni blir utbetalt 12. juni 2024.

Det er vanlig skattetrekk for AFP, alders- og etterlattepensjon i alle årets måneder bortsett fra desember.
Men for uførepensjon er det ikke skattetrekk i juni.

Vi ønsker deg en fin sommer!