Vi ønsker alle nye medlemmer fra Forsand velkommen til Sandnes kommunale pensjonskasse. 

Overgangen vil ikke medføre endringer i pensjonsrettighetene ettersom disse er lovbestemt gjennom hovedtariffavtalen.

Alle søknader om ytelser frem til 31.12.19 sendes som vanlig til KLP. Etter årsskiftet skal alle søknader om ytelser sendes til Sandnes kommunale pensjonskasse.

Dersom noen har spørsmål i forbindelse med flytteprosessen, er det bare å ta kontakt med oss.

Det vil bli sendt ut informasjon til hvert enkelt medlem både fra KLP og fra Sandnes kommunale pensjonskasse.