Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen og pensjonen din blir ikke redusert.

Hvis du har AFP beregnet etter reglene i NAV så kan du ikke jobbe på pensjonistlønn.

Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.