Det er alltid viktig å sjekke om du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV før du søker om uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse. Det er også viktig at arbeidsgiver er kjent med at du søker. Hvis du har en uføregrad som gir rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, må du søke NAV først. Deretter kan du søke om uførepensjon fra SKP.

Er du syk, men uten rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV (uføregrad under 50 %), kan du likevel søke om uførepensjon fra SKP, det er da brutto uførepensjon du skal søke om.

Se mer informasjon om uførepensjonene i menyen oppe til høyre.