Det er kommet et eget menyvalg for å laste opp filer til pensjonskassen. 

Inne på min oversikt kan pensjonister også registrere endringer i inntekt som kan påvirke pensjonsutbetalingen. Dette gjelder uførepensjonister og noen AFP-pensjonister. 

 

Les mer om medlemsportalen og logg inn her