LOGG INN PÅ MIN SIDE

 

For å få tilgang til MIN SIDE må du benytte en av følgende elektroniske ID:

  • MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev
  • BankID - med kodebrikke fra banken din
  • BankID - på mobil
  • Buypass - med smartkort og kortleser
  • Commfides - med USB-pinne

Det er kommunens lønningsavdeling som rapporterer (kvartalsvis på etterskudd) medlemsopplysninger til pensjonskassen. Dersom det er feil i medlemsopplysningene som er registrert i medlemsportalen, må du ta kontakt med kommunens lønningsavdeling. Dette gjelder både stillingsprosent og inn- og utmeldingsdatoer.

Dersom du var ansatt i Sandnes kommune før 01.01.1993 kan du også ha medlemstid i KLP. Informasjon om slik medlemstid får du hos KLP, telefon 55 54 85 00.

For andre spørsmål knyttet til MIN SIDE kan du ta kontakt med oss på telefon 51 33 54 91 eller på e-post: pensjonskassen@sandnes.kommmune.no