Denne artikkelen er skrevet til deg som er født i 1962 eller tidligere. Er du født i 1963 eller senere trenger du ikke lese lenger, da det gjelder helt andre pensjonsregler for deg.

Dette er de tre valgene du bør tenke gjennom:

1. Vil du bli pensjonist på deltid: Du kan ta ut delvis AFP fra du fyller 62 år. Stillingsreduksjonen må utgjøre minst 10 prosent av full stilling. Hvis du senere øker stillingsprosenten slik at stillingsreduksjonen er under 10 prosent, bortfaller ikke AFP. Pensjonen blir justert etter hvor stor inntekt du har ved siden av AFP. Når du blir 67 år, gjør vi om AFP-en din til alderspensjon.

2. Vil du bli pensjonist på heltid: Du kan ta ut full AFP fra du fyller 62 år. Du kan jobbe ved siden av, men du får en toleransegrense på 0,26 ganger grunnbeløpet (fra 1. januar 2024). Med en gang du tjener mer enn grensen, reduseres utbetalingen. Ved fylte 65 år er det noen som går over fra AFP beregnet etter reglene i NAV til AFP beregnet etter reglene i pensjonskassen (besteberegning) og da gjelder andre inntektsregler. Når du blir 67 år, gjør vi om AFP-en din til alderspensjon.

3. Vil du ta ut pensjon samtidig som du jobber: Hvis du har nok opptjening kan du begynne å ta ut alderspensjon fra NAV fra 62 år, samtidig som du fortsetter i full stilling. Men, regelverket er slik at hvis du tar ut alderspensjon fra NAV før du fyller 67 år, vil du få mindre i samlet alderspensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse og NAV. Du kan ikke ta ut AFP og alderspensjon fra NAV samtidig.

 

Vit at offentlig avtalefestet pensjon (AFP) er ment å dekke opp for manglende inntekt, og er ikke et tillegg til inntekt som i privat sektor. Det er et krav for å få AFP at du slutter å arbeide helt eller delvis. Du kan tidligst ta ut offentlig AFP måneden etter du har fylt 62 år. Det er ikke mulig å ta ut alderspensjon fra NAV og AFP samtidig.

Pensjonist på deltid

Du kan ta ut delvis AFP så lenge du reduserer stillingen med minst 10 prosent og du får samtykke fra din arbeidsgiver. For at du skal kunne ta ut delvis AFP er det noen vilkår som må oppfylles. Du har ikke rett til AFP hvis du reduserer stillingen din med mindre enn 10 prosent.

Endring av stillingsprosent

Hvis du har hatt AFP i én måned eller mer, står du fritt til å både øke og redusere stillingsprosenten når du selv ønsker (så lenge arbeidsgiveren din godtar det). Husk at du må passe på å si fra til oss om endringer i inntekten din.

Ta ut pensjon fra NAV og jobbe fullt

Du kan ta ut alderspensjon fra NAV fra du fyller 62 år, og jobbe fullt i offentlig sektor. Men, vær oppmerksom på at samordningen kan føre til at du får mindre utbetalt totalt sett fra den dagen du også tar ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen.

Tar du ut alderspensjon fra NAV fra for eksempel 62 år, begynner du å spise av det du har tjent opp der. Du får utbetaling over lengre tid, men lavere utbetaling hver måned enn hvis du hadde ventet til du var 67 år.

Samordningsregelverket er laget slik at vi er nødt til å samordne med pensjonen din fra NAV som om du tok den ut samtidig med tjenestepensjonen. Tar du ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen ved 67 år, samordner vi den med den utbetalingen du ville fått fra NAV hvis du også hadde ventet til 67 år med å ta ut den.

Du får høyere samlet utbetaling om du tar ut pensjon fra NAV og tjenestepensjonen samtidig.

Få full oversikt i pensjonskalkulatoren

Logg inn på s-k-p.no og bruk vår pensjonskalkulator for å få oversikt over hva du får fra offentlig sektor (automatisk innhenting fra andre offentlige tjenestepensjonsordninger) og NAV. Der ser du hva du kan få utbetalt etter hvilke valg du tar. Har du i tillegg pensjon fra privat sektor må du også sjekke www.norskpensjon.no.