Denne artikkelen er skrevet til deg som er født i 1963 eller senere. Er du født før i 1962 eller tidligere finner du en egen artikkel om samme tema her.

Valgmulighetene og fleksibiliteten til personer født i 1963 og senere er mange. Denne gruppen kan redusere stillingsstørrelsen helt eller delvis og kombinere det fritt med de ulike pensjonstypene.

For de som er født i 1963 eller senere så er jobb og pensjon løsrevet fra hverandre. Hovedpoenget er at man selv velger stillingsstørrelse og uttak av pensjon. At du kan fratre stillingen delvis er selvfølgelig noe man må avklare med arbeidsgiver. Du kan ikke nødvendigvis velge din egen stillingsstørrelse. Men hvis du først fratrer stillingen helt eller delvis, står du fritt til å velge pensjonsuttak.

Både bruttopensjon, påslagspensjon, AFP og betinget tjenestepensjon har valgfritt uttakstidspunkt fra og med fylte 62 år. De kan også tas ut samtidig som du har arbeidsinntekt. Det er ingen reduksjon av ytelsene hvis du har inntekt. I prinsippet kan du fortsette i 100 prosent stilling og ta ut både bruttopensjon, påslagspensjon og AFP samtidig. De ulike ytelsene må ikke nødvendigvis tas ut på samme tidspunkt. Man kan f.eks. ta ut AFP ved 62 år og påslagspensjon ved 65 år.

Eksempler på hvordan du kan kombinere jobb og pensjon

  • Du kan slutte helt å jobbe på et tidspunkt mellom 62 år og 70 år og ta ut AFP, påslagspensjon, bruttopensjon og alderspensjon fra NAV på samme tidspunkt
  • Du kan redusere stillingsstørrelsen f.eks. ved 65 år og ta ut AFP på samme tidspunkt. Eller du kan slutte helt ved 67 år og samtidig ta ut påslagspensjon, bruttopensjon og alderspensjon fra NAV.
  • Du kan også ta ut alderspensjon fra NAV ved 62 år og jobbe videre i 100 prosent stilling. Eller slutte helt ved 66 år og ta ut AFP, påslagspensjon og bruttopensjon på samme tidspunkt.

Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo lavere årlig pensjon blir det

Husk at pensjonen levealdersjusteres og det skal være et såkalt «nøytralt uttak». Det vil si at jo tidligere du tar ut pensjonen, jo lavere årlig pensjon får du. Dette er fordi pensjonen forventes å bli utbetalt over en lengre periode enn om den tas ut senere. Jo lenger du venter med å ta ut pensjonen jo høyere blir den årlige pensjonen. Dette er fordi pensjonen er forventet å bli utbetalt i en kortere periode enn om pensjonen tas ut tidligere. I sum skal man ha fått like mye pensjon ved antatt levealder (altså nøytralt uttak). Det er også slik at jo lenger man er forventet å leve, jo lavere blir den årlige pensjonen ved samme uttakstidspunkt. De som er født i 1990 er f.eks. forventet å leve lenger enn de som er født i 1963. Ved samme opptjening og uttakstidspunkt vil de som er født i 1990 få en lavere årlig pensjon enn de som er født i 1963. For å få samme årlige pensjon, må de som er født i 1990 jobbe litt lenger for å kompensere for levealdersjusteringen. Pensjonen utbetales livsvarig, men i beregningene antar man en levealder for de ulike årskullene.

Få full oversikt i pensjonskalkulatoren

Logg inn på s-k-p.no og bruk vår pensjonskalkulator. Der ser du hva du kan få utbetalt basert på hvilke valg du tar.