Du kan selv logge deg på "Ditt NAV" på NAV sine nettsider og foreta denne beregningen, evt ta kontakt med NAV og be om serviceberegning på AFP.  Du kan også ta kontakt med pensjonskassen for hjelp.