Du kan bruke vår pensjonskalkulator eller ta kontakt med pensjonskassen for hjelp.

Hvis du er under 65 år, er det kun mulig med AFP beregnet etter reglene i NAV

Hvis du er mellom 65 år og 67 år er det også mulig med AFP beregnet etter reglene i pensjonskassen, hvis det gir deg høyere pensjon.