Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet 

Betinget tjenestepensjon gis som et tillegg til alderspensjon for medlemmer, født i 1963 eller senere, som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP). 

Betinget tjenestepensjon kan ikke tas ut gradert eller stanses.