Inntekten kan meldes til pensjonskassen ved å logge inn på Min side

Hvis du får utbetalt 100 % AFP beregnet etter reglene i NAV, og i tillegg får annen inntekt over 0,26 G (gjelder fra 1. januar 2024), må dette meldes til pensjonskassen. Inntekten skal oppgis som årsinntekt. Dersom du har AFP beregnet etter reglene i pensjonskassen er det kun inntekt fra offentlig sektor som må meldes til pensjonskassen. 

Hvis du får utbetalt delvis AFP er beregningen foretatt på grunnlag av hvilken årsinntekt du forventer å ha i reststillingen. Hvis denne endres, må dette meldes til pensjonskassen.