Hvis du får utbetalt 100 % AFP, og i tillegg får annen inntekt, må dette meldes til pensjonskassen. Inntekten skal oppgis som årsinntekt.

Hvis du får utbetalt delvis AFP er beregningen foretatt på grunnlag av hvilken årsinntekt du forventer å ha i reststillingen. Hvis denne endres, må dette meldes til pensjonskassen.