• Sandnes kommune (alle ansatte, utenom sykepleiere og lærere)
  • Sandnes Kunst- og kulturhus KF
  • Sandnes Tomteselskap KF
  • Sandnes Havn KF
  • Rogaland Kontrollutvalgssekretariat AS
  • Sandnes Parkering KF
  • Sandnes Eiendomsselskap KF
  • Sandnes kommunale pensjonskasse