• Sandnes kommune 
  • Sandnes kommunale pensjonskasse
  • Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
  • Sandnes Havn KF
  • Sandnes Tomteselskap KF

 

Unntak for medlemskap i pensjonsordningen:

  • Lærere, som er tilsluttet Statens pensjonskasse
  • Sykepleiere og sykehusleger, som er tilsluttet Komunal landspensjonskasse (KLP)
  • Pensjonister som lønnes på pensjonistlønn