• Sandnes kommune (alle ansatte, utenom sykepleiere og lærere)
  • Sandnes kommunale pensjonskasse
  • Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
  • Sandnes Havn KF
  • Sandnes Tomteselskap KF