Pensjonskassens vedtekter kan du lese her.

Regler om medlemskap og ytelser finnes i hovedtariffavtalen kapittel 2 samt vedlegg 4 og 5.

I tillegg gjelder følgende vilkår for folkevalgte. Se her.