Pensjonskassens vedtekter kan du lese her.

Regler om medlemskap og ytelser finnes i Sentral generell særavtale 2020 - Pensjonsordninger.

I tillegg gjelder følgende vilkår for folkevalgte. Se her.