En kan ikke ha AFP samtidig med pensjon fra folketrygden (NAV). Har du for eksempel uføretrygd, etterlattepensjon, eller har tatt ut tidlig alderspensjon, må du si denne fra deg for å få AFP.

Du kan kombinere delvis uførepensjon fra pensjonskassen med AFP.
Fra fylte 65 år kan en under visse forutsetninger ha etterlattepensjon fra NAV i tillegg.