Søknad om avtalefestet pensjon skal sendes til pensjonskassen tre måneder før lønnen opphører.

Digital søknad om pensjon
Søknadsskjema er digitale og er tilgjengelig for utfylling på Min side.

SØK OM AFP

 

 

Søk om pensjon - på papir
Skjemaet skal fylles ut sammen med nærmeste leder. Skjemaet skal signeres av begge før det sendes ellers leveres til pensjonskassen. Husk eventuelle nødvendige vedlegg.

Søknadsskjemaet finner du her (PDF, 24KB). Skjemaet må skrives ut, og fylles ut for hånd.