Dersom en har, eller venter å få inntekt, skal AFP reduseres med samme prosentandel som forventet inntekt i kalenderåret utgjør av tidligere inntekt. AFP reduseres bare dersom inntekten er kr 15.000 (fra 1.1.2022 kr 30.000) eller mer (toleransebeløp). Ved inntekt over toleransebeløpet skal hele inntekten tas i betraktning ved fastsetting av pensjonen.

Omregning som følge av forventet inntekt gis bare virkning for fremtidige kalendermåneder.