Her kan du beregne alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP). 

Det er forskjell på hva du skal fylle ut avhengig av om du har et aktivt eller fratrådt medlemskap, årskull, aldersgrense og om det er tatt ut pensjon fra før. 

BRUK PENSJONSKALKULATOREN

 

Videopresentasjon - født i 1963 eller senere 

 

 

Videopresentasjon - født før 1963 

 

 

Videopresentasjon - opptjening i både gammel og ny ordning 

 

 

Hypotetisk beregning av din pensjon

Dersom du ønsker at pensjonskassen skal foreta en hypoteisk beregning av din fremtidig pensjon, må vi få tilsendt et signert samtykkeskjema av deg.

Du må regne med noe ventetid fra du sender oss en forespørsel, frem til ferdig beregning sendes til deg.