Du har følgende muligheter i permisjonstiden:

1. Betale frivillig premie som består av 2 % medlemsinnskudd + arbeidsgivers tilskudd. Arbeidsgivers tilskudd varierer fra år til år. Frivillig premie kan betales i inntil 2 år, og du får medregnet permisjonstiden som pensjonsgivende. Frivillig premie beregnes i forhold til lønnsreduksjonen som følge av permisjonen, og kommer i tillegg til eventuelt ordinært innskudd.

2. Uten å betale frivillig premie være sikret pensjon ved død eller uførhet som om lønnsutbetalingen før permisjonen hadde fortsatt. Permisjonstiden blir ikke medregnet som pensjonsgivende. Dette gjelder for avtalt permisjon i inntil 2 år.

Hvis permisjonen skyldes overgang til stilling med medlemskap i annen offentlig tjenestepensjonsordning faller risikodekningen bort, og du skal ikke innbetale frivillig premie og tilskudd.
 

For å betale frivillig premie må det søkes på eget skjema (PDF, 107KB)