Regelverket for tjenestepensjonsordningen for folkevalgte ble endret 1. januar 2014.

Vilkår for medlemskap for folkevalgte etter 01.04.2014
Har du kun opptjening som folkevalgt etter 1. januar 2014, blir du meldt inn i kommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere og vilkårene for medlemskap etter 01.01.2014 gjelder.

Vilkår for medlemskap for folkevalgte før 01.01.2014
Har du kun opptjening som folkevalgt før 1. januar 2014, er det den gamle tjenestepensjonsordningen og vilkår for medlemskap før 01.01.2014 som gjelder for deg.

Opptjening både før og etter 01.01.2014
Har du opptjening både før og etter 1. januar 2014, deles opptjeningen din i to. For opptjeningen før 1. januar 2014 gjelder reglene fra gammel ordning. For opptjeningen etter 1. januar 2014 gjelder reglene fra ny ordning.