Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale som sikrer at du får med deg opptjeningstid fra de ulike tjenestepensjonsordningene når pensjonen skal beregnes.

Hvis du går fra en virksomhet som har en offentlig tjenestepensjon til virksomhet med privat tjenestepensjon, vil medlemskapet ditt i den offentlige tjenestepensjonsordningen opphøre.  Du kan ikke videreføre medlemskapet. Har du tre års opptjeningstid eller mer når du slutter i offentlig stilling, har du som tidligere medlem rett til oppsatt pensjon.

Les mer om oppsatt pensjon:

Oppsatt alderspensjon
Oppsatt uførepensjon