Hvis du skifter til en arbeidsgiver som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale. Denne avtalen sikrer at du får overført de samme rettighetene, og samlet medlemstid når pensjonen skal beregnes.

Hvis du skifter til en arbeidsgiver som har privat tjenestepensjon, vil medlemskapet ditt i den offentlige tjenestepensjonsordningen avsluttes. Har du tre års opptjeningstid eller mer når du slutter i offentlig stilling, har du som tidligere medlem rett til alle pensjonsytelser. Dersom du er født etter 1963 med medlemskap fra og med 2020 vil du kunne få utbetalt påslagspensjon med 1 års medlemskap. 

Les mer om pensjon