Det er arbeidsgiver som melder sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Dersom noe er uriktig, må du be din arbeidsgiver om å korrigere dette. Dette gjelder både stillingsprosent og inn- og utmeldingsdatoer.