SKP mottar informasjon om inn- og utmeldinger fra pensjonsordningen, i tillegg til informasjon om stilling og lønn, hvert kvartal. 

Hvis dagens opplysninger er feil, må du ta kontakt med arbeidsgiver for å korrigere dette.