Alderspensjon og AFP 
  • fleksibel pensjonsalder og livsvarig utbetaling 
Uførepensjon 
  • trygghet ved sykdom og skade
  • gjelder fra 20 % inntektstap 
Etterlattepensjon
  • trygghet for familien ved dødsfall 
  • barn under 20 år har rett på barnepensjon
  • ektefelle, registrert partner og fraskilt ektefelle kan ha rett på ektefellepensjon

 

Les mer om pensjon her