Skattekortet ditt viser hvor mye skatt som skal trekkes fra utbetalingen til deg, og gjelder for et kalenderår. 

Hvis du vil endre skattekortet ditt, kan du gjøre det inne på skatteetaten.no eller du kan ta kontakt med dem.

SKP henter inn nye og endrede skattekort automatisk hver måned

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Derfor er det viktig at du endrer skattekortet ditt når du begynner å ta ut pensjon.