Medlemskap er obligatorisk for de fleste, og arbeidsgiver melder deg inn automatisk fra den dagen du blir ansatt. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å melde deg inn, og ut, av pensjonsordningen.

Når du er registrert som medlem vil du få tilsendt et brev fra pensjonskassen som en bekreftelse på medlemskapet