Medlemskap er obligatorisk for de fleste, og arbeidsgiver melder deg inn automatisk ved ansettelse. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å melde deg inn, og ut, av pensjonsordningen.