Det er overføringsavtalen som bestemmer dette når du er eller har vært medlem av en eller flere offentlige pensjonsordninger.

Dersom du tidligere har vært medlem av andre offentlige pensjonsordninger blir rettighetene du har opparbeidet der overført til den pensjonsordningen du er medlem av når du pensjonerer deg.

På søknadsskjemaet om pensjon må du oppgi andre offentlige pensjonsordninger du har vært medlem av. Pensjonskassen vil da innhente medlemsdata og medregne dette i pensjonsberegningen din.

Pensjonen beregnes altså som om du hele tiden har vært medlem i den siste ordningen. Du får beregnet pensjonsgrunnlaget du har i siste ordning for hele tjenestetiden din, både den du har opptjent hos oss og den du har opptjent i andre offentlige pensjonsordninger/pensjonskasser.

Hvis du har medlemskap i private pensjonskasser eller forsikringsselskaper så gjelder ikke dette.