Hvis du har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger er det en overføringsavtale som sikrer at du får samme rettigheter uansett hvor du er medlem. Pensjonskassen du sist er eller var medlem av, utbetaler pensjon for samlet medlemstid.

På søknadsskjemaet om pensjon må du oppgi andre offentlige pensjonsordninger du har vært medlem av. Pensjonen beregnes som om du hele tiden har vært medlem i den siste ordningen. 

Hvis du har medlemskap i private pensjonskasser, eller forsikringsselskaper, så gjelder ikke dette. Du kan lese mer om privat tjenestepensjon på norskpensjon.no

Les mer om pensjonssystemet i Norge