Se mer informasjon om alderspensjon i menyen oppe til høyre.

 

Det er ulike regler for ulike årskull

 

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 - Påslagsordning

Fra 1.januar 2020 vil alle aktive medlemmer født i 1963 eller senere spare opp pensjon i en pensjonsbeholdning, som kalles påslagsbeholdning. 

Du beholder opptjeningen din fra den gamle ordningen, som blir kalt bruttoordningen. Hvis du har pensjonsopptjening både før og etter 1. januar 2020 vil din fremtidige alderspensjon kunne bli beregnet både etter reglene i gammel ordning og etter reglene i ny ordning.