Årskull fra 1954 - 1958

Disse skal være garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget samlet fra NAV og pensjonskassen etter samordning og levealdersjustering forutsatt full tjenestetid, og at du tar ut både pensjon fra NAV og pensjonsordning samtidig. Tar du ut alderspensjon fra NAV før 67 år gjelder ikke denne garantien.

Årskull fra 1959 - 1962

Garantien skal videreføres med at disse årskullene skal få en andel av det individuelle tillegget ut fra opptjening i pensjonskassen før 2011, og samlet opptjening i pensjonskassen når du tar ut pensjonen. Tillegget trappes ned slik at 1959 får 90 % av tillegget, 1960 får 80 % av tillegget, 1961 får 70 % av tillegget, og 1962 får 60 % av tillegget.

Årskull fra 1963 eller senere

Det skal gis et overgangstillegg for årskullene 1963 - 1970 dersom en har minst 15 års tjenestetid. For 1963-kullet skal tillegget utgjøre 0,15 G, og for hvert påfølgende årskull skal tillegget trappes ned med 12,5 %. Årskullene 1963-1967 skal få et tillegg til pensjonen dersom de har opptjening før 2011. Tillegget skal trappes ned med 20 % for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet.